غرفه مشاوره خانواده

غرفه مشاوره خانواده در ساحل بوشهر

شناسه خبر : 71403

1397/06/19

تعداد بازدید : 424

ایجاد غرفه ی مشاور خانواده در کانکس های فرهنگی پارکهای ساحلی شهر بوشهر جهت استفاده عموم مردم در تابستان سال 97

ایجاد غرفه ی مشاور خانواده در کانکس های فرهنگی پارکهای ساحلی شهر بوشهر جهت استفاده عموم مردم در تابستان سال 97